top of page

Privacy

De door jou verstrekte medische en persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een dossier. Dit wordt aangevuld met informatie die voortkomt uit de behandelingen.

Om een zo goed mogelijk holistische behandeling te kunnen geven die rekening houdt met jouw fysieke en mentale gezondheid, is het belangrijk dat ik een zo compleet mogelijk beeld krijg van je medische geschiedenis en je huidige sociale situatie en levensgebeurtenissen.

 

Als er iets wijzigt in je lichamelijke, geestelijke, of psycho-sociale situatie dan kan dit gevolgen hebben voor een verdere behandeling. Daarom is het van belang je dossier actueel te houden.

 

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens en zorg ervoor dat je dossier niet toegankelijk is voor derden. Indien noodzakelijk kunnen je gegevens, enkel met jouw toestemming, worden gedeeld met andere behandelaars.

bottom of page