top of page

Contra-indicaties

DSC_0001B_edited.jpg

Wat zijn contra-indicaties?
Contra-indicaties zijn aandoeningen of situaties waarbij het niet (altijd) raadzaam is een massage te ontvangen, omdat dit letsel zou kunnen toebrengen of omdat iemand door een beperking niet precies voelt welk effect de massage op zijn of haar lichaam heeft. Dan is overleg hierover met huisarts of specialist wenselijk.

Intakeformulier
Het is belangrijk om open te zijn over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid en je medicijngebruik. Ik gebruik een intake formulier om dit in kaart te brengen. Het is belangrijk dit in te vullen, dan kan ik hiermee rekening houden en de massage zo nodig aanpassen. Ook hier zal bij twijfel de huisarts of specialist geraadpleegd worden.

Algemene contra-indicaties

Algemene contra-indicaties hebben betrekking de gehele persoon. Dit zijn onder andere.:

 • Koorts, infectie- of ontstekingen

 • Hevige vermoeidheid

 • Misselijkheid of ziekte

 • Heftige pijn, verwondingen

 • Bij gebruik van bepaalde medicijnen (o.a. anti depressiva, bloedverdunners)

 • Bij gebruik van verdovenden middelen

 • Bij bepaalde hart-en vaatziekten

 • Bij een opleving van een auto-immuunziekte

 • Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap
   

Locale contra-indicaties
Locale contra-indicaties hebben betrekking op een bepaald onderdeel van het lichaam. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Oedeem

 • Spataderen

 • Bepaalde plaatselijke huidaandoeningen of infecties

 • Trombose

 • Plaatselijke ontstekingen, open wonden

 

DSC_0068B_edited.png
bottom of page